SPK, Tümosan’ın bölünme başvurusunu onayladı

SPK, Tümosan’ın bölünme başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Tümosan Motor ve Traktör’ün (#TMSN) bölünerek 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik‘in kurulmasına ilişkin başvuruya onay verdi.

SPK bülteninde kararla ilgili şu ifadelere yer verildi:

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.’nin (Şirket) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ila 179’uncu maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket bünyesinde bulunan motor ve traktör üretimine ilişkin Ar-Ge merkezi ile Ar-Ge faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge hizmet işletmesinin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket’in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak: tamyazi.com

Ekonomi